OBOS boligbyggelag

OBOS boligbyggelag er en medlemsorganisasjon med over 330 000 medlemmer. I over 80 år har vi skaffet våre medlemmer bolig, samt forvaltet disse på en trygg måte.

 

 

De fleste av våre medlemmer bor i Oslo og omegn, men de siste årene har vi også etablert oss i flere steder av landet, blant annet Østfold, Vestfold, Rogaland, Bergen, Trondheim og i Hamar-området.

 

Forkjøpsrett og gunstige medlemstilbud

For de fleste medlemmer er det forkjøpsretten og tilgangen til et stort boligmarked, samt våre nye boligprosjekter som oppleves som den største fordelen. Vi bygger i dag i alle våre regioner.

 

Men det skal alltid lønne seg å være medlem i OBOS – også for deg som har dekket ditt boligbehov.

 

Som medlem i OBOS kan du låne og spare penger til betingelser som er blant markedets beste. I tillegg gir medlemskortet deg tilgang til drøyt 60 gode rabattavtaler innenfor forsikring, bolig og interiør, kultur og fritid.

 

Norges største boligforvalter

I dag forvalter vi mer enn hver tredje bolig i Oslo. Og gjennom våre fusjoner med boligbyggelag i andre deler av Norge, har vi nå også mange kunder utenfor hovedstaden.

 

OBOS har også et omfattende tilbud til boligselskaper og bedrifter innen bygging, vedlikehold og rehabilitering samt en betydelig spare- og finansvirksomhet. Vi eier blant annet OBOS Forretningsbygg AS, som er et stort eiendomsselskap.

 

Samfunnsengasjement

OBOS støtter flere arenaer innenfor kultur, sport og humanitært arbeid, og er nøye på at sponsorstøtten kommer medlemmene til gode. Vi har også som mål å støtte positive miljøtiltak i medlemmenes boområder, samt bidra til positive oppvekstvilkår for barn og unge

BRØDRENE ULVESETH

Vi har som mål å være den ledende entreprenørbedrift på kvalitet i vår region.

Kunder

Brødrene Ulveseth A/S skal behandle kundene korrekt i henhold til kontrakter og avtaler, opparbeide god kontakt, samarbeide og gi korrekte råd. Vi skal skape et godt og gjensidig tillitsforhold, slik at våre kunder også senere vil etterspørre våre tjenester og anbefale oss ovenfor andre.

 

Medarbeidere

Vi skal arbeide for at bedriften har fornøyde ansatte som trives og yter sitt beste. Gjennom å gi våre medarbeidere mulighet til kontinuerlig utdanning og personlig utvikling vil de til enhver tid være kvalifisert til å utføre sine arbeidsoppgaver på en god måte.

 

Vi vil også sørge for at våre medarbeidere vil ha en positiv holdning til våre kunder og leverandører.

 

Underleverandører/partnere

Brødrene Ulveseth A/S skal behandle underleverandørene/partnerne korrekt i henhold til kontrakt og avtaler. Vi vil benytte velkvalifiserte og positive underleverandører/partnere som har tillit i markedet.

 

HMS

Bedriften skal aktivt arbeide med Helse, Miljø og Sikkerhet. Vi har utarbeidet egen internkontrollhåndbok som pålegger alle i vår organisasjon å prioritere og planlegge arbeidet med HMS på linje med produksjon og økonomi. Med dette vil vi sette fokus på å redusere risiko for skader og sykdom, fremme helse og trivsel, samt unngå ulykker.

 

Internkontroll

Vi skal til enhver tid tilfredsstille kravene til internkontrollforskiften. For å gjennomføre dette har bedriften utviklet og etablert kvalitetsystem basert på NS-ISO 9002. Våre fagfolk utfører egenkontroll som et ledd i den daglige produksjonen. Ved behov benyttes sjekklister for dokumentasjon.

 Design og utvikling: